Våra medlemmar på EC Södertull

Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för elevkårer på gymnasiet. Genom ekonomiskt stöd, material, utbildningar, support och ombudsperson stöttar vi elevkårernas dagliga arbete. Vi hämtar kraft ur skoltidens speciella betydelse i unga människors liv och det engagemang som finns bland elever. Vi skapar sammanhållning och gemenskap, vi sätter guldkant på vardagen och vi bidrar varje dag till en mer givande skoltid.

www.sverigeselevkarer.se

Swedish Care har lång erfarenhet av systemutveckling inom dentalbranschen i Sverige. Vi jobbar både mot den offentliga sektorn och den privata sektorn. Den största utmaningen är att följa den snabba utvecklingen inom datavärlden. De traditionella arbetsplatserna blir nu mer och mer flyttbara. En traditionell arbetsplats har nästan alltid bestått av en bildskärm, en dator, ett tangentbord och en mus. Idag kan en arbetsplats placeras var som helst och bestå av endast en pekskärm, surfplatta etc. Detta öppnar upp många möjligheter att jobba mer effektivt. Ett stort arbete är att identifiera var effektiviteten kan öka med den nya tekniken.

http://www.swedish-care.se/

Rekrytering. Second opinion. Utveckling.

Insikta är experter inom rekrytering, second opinion och teamutveckling. Vår styrka är att agera lyhört, målinriktat och professionellt med långsiktiga resultat. Vi rekryterar och utvecklar främst affärsdrivna chefer och specialister enligt en effektiv kompetensbaserad process som kvalitetssäkras med hjälp av olika verktyg.
Läs gärna mer på www.insikta.se

Svenska Stadskärnor är en icke vinstdrivande organisation med ett branschöverskridande nätverk som har kunskap, kompetens och erfarenheter i frågor som rör stadskärnans utveckling. Utmärkande för vår verksamhet är att allt bygger på samarbete mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. För en gemensam satsning på stadskärnan ger ringar på vattnet.

www.svenskastadskarnor.se

Rötter i lund

Veg of Lund är baserat på forskning vid Lunds universitet. Vår utmaning var att skapa det ultimata vegetabiliska mellanmålet för en livsstil där allt fler gör vegetabiliska val. Vi upptäckte att potatis och rapsolja har allt det vi sökte, men löser sig normalt inte med varandra. Vi löste det. Fick ett patent. Resultatet blev My Foodie® by Veg of Lund

https://vegoflund.se/

Om oss

Med förståelse och flexibilitet utför vi vårt arbete på ett strukturerat sättsom bygger på fyra pelare:

Fokus på kunden

Vi strävar efter att förstå,  förutse och lösa önskemål och behov hos våra kunder.

Flexibilitet

Med BTT Rivningspecialisten AB får du en partner som lyssnar och som kan snabbt förverkliga idéer och önskemål till verklighet.

Professionalitet

Professionalitet, kompetens och säkerhet garanteras vid utförande avalla våra arbeten.

Tillit

Vi håller alltid vad vi har lovat och vi lovar inget vi inte kan utföra

Vi på Kareli är specialiserade på rekrytering och konsultlösningar inom Ekonomi & Marknad i Öresundsregionen. Bolaget växte fram eftersom vi såg en möjlighet att använda vår samlade branscherfarenhet och vårt stora kontaktnät för att skapa en snabbare, tryggare och personligare verksamhet.

 

 

 

Välkommen till en rådgivare som varit med sedan 1986 och står med båda fötterna på jorden

www.pirsyd.com

Advokat  Jan Axelsson AB

 

www.axlaw.se

Advokatbyrån Clemén AB
Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 1999
Affärsjuridik
– Aktieägaravtal- Samarbetsavtal
– Avtalsrätt- Köprätt
Fastighetsrätt
– Entreprenadjuridik
– Entreprenader – Renovering
– Fuktskador – Hantverkare
Hyresrätt- och bostadsrättsjuridik
– Hyra Lokal – Hyra bostad
– Uppsägning
Fel i fastighet
– Dolda fel – Rättsliga fel – Rådighetsfel
– Överlåtelser
Allmän juridik
– Idrottsjuridik – Föreningsrätt
– Bodelning och ekonomisk familjerätt
– Processer och skiljeförfaranden

PASPA Holding AB/Felpudorent S.L.

Ägare; Peter Havéus

Coompanion Människor har i alla tider löst gemensamma problem tillsammans. Vi gör det fortfarande och det kallas kooperation. Coompanion är experter på Kooperativt företagande, alltså när vi äger, driver och utvecklar tillsammans på riktigt.
Verksamheten består av rådgivning, information och utbildning till grupper som vill starta kooperativa företag. Vi samarbetar också med kommuner, myndigheter och region i det skånska hållbarhetsarbetet.
Företag som jobbar på ett Kooperativt sätt skapar ökat engagemang genom ett delat demokratiskt ägande, mer jämställda företag, god riskspridning samt gemensam utveckling då vinsterna går tillbaka till medlemmarna.

www.skane.coompanion.se

Vi skapar och förverkligar lönsamma bostads- och stadsutvecklingsprojekt i partnerskap.

 Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling är ett fristående projektutvecklingsbolag med bred och lång erfarenhet och med fokus inom stads- och bostadsutveckling. Inom bolaget finns lång och bred erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen i Öresundsregionen, något som borgar för djup lokalkunskap och starkt regionalt engagemang.

www.jsprojektutveckling.se

Welcome to inPort

More than 25 years of experience from implementing and integrating advanced logistic solutions for Ports, Terminals and Shipping companies.

For many years InPort Intelligent Port Systems AB has developed and deployed standard and advanced logistic systems for the port authority, terminal operators, other actors in the port industry as well as to ship owner companies. Today InPort is market leader in the Nordic countries for ports and terminal operators for logistic system with the application suite named ”PORTIT”.

www.inport.com

THE ENVIDA WAY MED ANDRA ORD

Vi som är Envida vet att förmågan till kontinuerlig förändring och utveckling är en nyckel till framgång för alla organisationer. – Synsätt, konsumtionsmönster, teknik förändras ständigt och arbetet med att anpassa sig, och helst förekomma, måste ständigt pågå.
Vi arbetar dagligen med förändringar av processer, rutiner, organisation och teknik, oftast i kombination. För oss är det första steget mot ett framgångsrikt förändringsarbete att etablera tydliga mål, veta sitt nuläge och skapa förutsättningar för att styra förändringen.

https://envida.se

 

CANEA är ett bolag som är under stark och stabil organisk tillväxt. Vi erbjuder marknaden och vår stora kundbas en tjänste- och produktportfölj inom Management Consulting, Utbildning och IT. Vi verkar över hela Sverige inom områdena Strategi, Organisation & Effektivisering, Projektledning och Ledningssystem men även med en global närvaro i över 20 länder via våra affärspartners. Du hittar mer information om oss på

www.canea.se

Erbjuder rådgivning inom verksamhetsutveckling
kvalitet-miljö-arbetsmiljö

Vi är det lilla konsultbolaget med det stora nätverket. Med just dessa samordnade resurser kan vi erbjuda de lämpligaste lösningarna till företag och organisationer som anser att ledningssystem är effektiva verktyg för dess arbetssätt och verksamhetsutveckling. Vi är specialiserade i att förmedla hur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning bör tillämpas i företag och organisationer. med hjälp av ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 standarderna.

Mer än bara erfarenhet,
kompetens och nöjda kunder. 

Vi utmärker oss inte bara med mer än 20 års erfarenhet, mångsidig kompetens och nöjda kunder. Nej, det som verkligen gör Everest unikt är vår kultur och vår gemenskap. Vi står fast vid att driva företaget precis så som vi själva vill, utan ambition att bli störst, bara en arbetsplats med människor vi trivs med och ett jobb som man älskar att gå till.

Än idag, när vi är ett av branschens mest erfarna konsultbolag med kunder över hela Norden, värnar vi lika hårt om vår filosofi om att när vi behandlar vår personal som familjemedlemmar kommer det spegla av sig i arbetet vi lägger ned hos våra kunder.

 

Trinovo Consulting är ett managementkonsultbolag med inriktning på strategisk affärs- och verksamhetsutveckling, IT management samt affärsdrivet genomförande. Vi är ett tjugotal konsulter och har ett tydligt och pragmatiskt förhållningssätt som utgår från uppdragsgivarens specifika förutsättningar. Vi levererar konkreta och effektiva lösningar.

Progress är en PR-byrå inriktad mot strategisk kommunikation och Public Affairs med kontor i Stockholm och Malmö. Vi har mångårig erfarenhet av medierelationer, kommunikation, politik, krishantering och PR och kan erbjuda en stor bredd i våra tjänster. Samtidigt har vi den lilla byråns engagemang och flexibilitet.

Välkommen till oss!

//progresspr.se/